Skip to content

Goed huurderschap: wat mag je als verhuurder van een huurder verwachten?

Goed huurderschap is een onderdeel van het huurrecht. Het betekent dat je als huurder verplicht bent om je goed te gedragen. Maar: wat verstaan we precies onder ‘goed’? En mag je als verhuurder zomaar de huurovereenkomst opzeggen als je vindt dat een huurder zich niet goed gedraagt? 

Als huurder kun je veel eenvoudiger een huurovereenkomst opzeggen dan als verhuurder: je hebt je dan alleen te houden aan de opzegtermijn. Om als verhuurder de overeenkomst op te zeggen, moet er sprake zijn van een van de opzeggingsgronden die zijn vastgelegd in de wet. Een van deze in de wet vastgelegde redenen is ‘geen goed huurderschap’. Maar wat hier precies onder valt, is vaak onduidelijk voor verhuurders en voor huurders zelf.

Wanneer ben je geen goede huurder? 

Natuurlijk moet een huurder iedere maand op tijd de huur betalen. Het niet of regelmatig te laat betalen is een bekend voorbeeld van slecht huurderschap. Maar met het ondertekenen van een huurovereenkomst belooft een huurder zich ook aan een aantal andere regels te houden. Zo is de huurder verplicht om zorgvuldig om te gaan met de gehuurde woning of bedrijfsruimte en de spullen die daarbij horen. Bovendien mogen huurders geen overlast veroorzaken bij buren en omwonenden. 

Klinkt vanzelfsprekend. Toch is het in de praktijk lang niet altijd duidelijk of de huurder zich aan de regels houdt, wanneer je als verhuurder kunt ingrijpen en waar precies de grens ligt. Wat doe je bijvoorbeeld met een huurder die tot ’s avonds laat piano speelt, die de tuin niet bijhoudt of zich onbeleefd gedraagt tegen jou als verhuurder? 

Oordeel van de rechter

Zulke situaties veroorzaken regelmatig meningsverschillen. Want wat voor de een normaal gedrag is, kan voor een ander een flink probleem vormen. En het is niet concreet vastgelegd welke vormen van overlast of onzorgvuldigheid precies grensoverschrijdend zijn. Daarom bepaalt de rechter dit, mocht het na een of meerdere waarschuwingen tot een rechtszaak komen. Als er inderdaad sprake van ‘slecht huurderschap’ blijkt te zijn, bepaalt de rechter ook, afhankelijk van de situatie, of het contract per direct of met ingang van een bepaalde datum wordt beëindigd.

Voorbeelden van slecht huurderschap

Toch zijn er wel een aantal concrete, maar minder bekende voorbeelden van zaken waarvoor je als verhuurder een huurovereenkomst mag beëindigen. Lang niet iedere huurder weet bijvoorbeeld dat je de gehuurde ruimte alleen mag gebruiken voor dat waarvoor de ruimte is bedoeld. Dus verhuur je een woonhuis of appartement, dan mag een huurder de woning niet zomaar gebruiken als kantoor of winkel. Of andersom. Ook mag de huurder de woning niet onbewoond laten of leeg laten staan. Als dit gebeurt, mag je als verhuurder de huurovereenkomst beëindigen op grond van ‘slecht huurderschap’.

En betrap je een huurder op een hennepkwekerij of andere strafbare feiten in de huurwoning of bedrijfsruimte? Of stelt de huurder de ruimte beschikbaar aan anderen die hier strafbare feiten plegen? Ook dat zijn overduidelijke voorbeelden van slecht huurderschap en dus geldige redenen om de huurovereenkomst te ontbinden, per direct of met ingang van een bepaalde datum. 

Twijfel je of een huurder zich wel goed gedraagt? Of heb je een andere vraag over goed huurderschap? Bij PenninQ geven we je graag persoonlijk advies. Zo maken we jouw leven als verhuurder een beetje makkelijker. En dat nemen we heel serieus. 

Deel dit artikel

PenninQ regelt jouw financieel beheer

Benieuwd hoe PenninQ jouw leven als verhuurder makkelijker maakt?
Of wil je meteen een abonnement afsluiten?